اتوموبی
قطعات بدنه و داخل کابین
برق و الکترونیک
لوازم مصرفی
سوخت رسانی و اگزوز
خنک کننده موتور، کولر، تهویه، بخاری
موتور و گیربگس
ترمز، جلوبندی، فرمان، باد

لنت ترمز عقب

توضیحات دسته‌بندی

لنت ترمز عقب یکی از قطعات مهم در سیستم ترمز خودروها است. که برای کنترل سرعت و توقف خودرو استفاده می‌شود. لنت ترمز شامل مواد اصلی مختلفی مانند فلزات، سرامیک و آرامیدها است که در فرایند ترمز کردن به دیسک ترمز یا دیسک‌های پشتی خودرو فشار می‌آورند. برای حفظ عملکرد بهینه لنت‌های ترمز، باید با توجه به شرایط کاری خودرو و دوره‌های منظم، این قطعات را تعویض کرد. عدم توجه به تعویض منظم لنت ترمز می‌تواند باعث خرابی سایر اجزای سیستم ترمز و حتی بروز حوادث ناگوار شود. لذا بهتر است هرگز از تعویض منظم لنت‌های ترمز خودرو خود صرف نظر نکنید.